Daily Tips

The Nails Convey Your Health Status


നഖങ്ങൾക്കും ചിലത് പറയാനുണ്ട്

ആയുർ‌വേദത്തിൽ‌ സാധാരണയായി പ്രയോഗിക്കുന്ന നിരവധി പരീക്ഷാ വിധികൾ ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് നഖപരീക്ഷ . നാവ്, മുടി, ചർമ്മം, മറ്റ് ബാഹ്യ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഒരാളുടെ ആന്തരിക ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്നത് പോലെ, നഖങ്ങളും വ്യക്തമായ  വഴികാട്ടിയാകാറുണ്ട്.

ആയുർവേദത്തിൽ, നഖങ്ങൾ അസ്ഥികളുടെ (അസ്ഥി ധാതു) ഉപോൽപ്പന്നമാണ്, അതിനാൽ എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം നഖങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ തീർച്ചയായും പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കണകാക്കുമ്പോൾ, നേർത്തതും പൊട്ടുന്നതുമായ നഖങ്ങൾ നേർത്തതും പൊട്ടുന്നതുമായ അസ്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നഖ വിശകലനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ചില അവസ്ഥകള്‍:

 • അസ്ഥി ആരോഗ്യം
 • തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള പോഷണം (കുപോഷണം)
 • ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ
 • ഹൃദയ പ്രശ്നങ്ങൾ
 • ഉപാപചയ അവസ്ഥകൾ
 • വീക്കം
 • കൃമികൾ (പാരസൈറ്റുകൾ) 
 •  ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ
 • ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണ്‍ അവസ്ഥകളായ ല്യൂപ്പസ് (SLE), അലോപ്പീസിയ
 • തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ (ഹൈപ്പോ/ ഹൈപ്പർ)
 • ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ
 • ദഹനവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ
 • കരൾ പ്രശ്നങ്ങൾ
 • വാത, പിത്ത ,കഫ അസന്തുലിതാവസ്ഥ
 • വാത, പിത്ത, കഫ പ്രകൃതികൾ 

ആയുർ‌വേദത്തിൽ‌, ഒരാളുടെ സാമാന്യഘടന വിശേഷങ്ങൾ, സ്വഭാവങ്ങൾ അത് ജനനത്തോടെ സ്വായത്തമാക്കുന്നത് പ്രകൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് ത്രിദോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും നഖങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധിക്കുന്നു.

വാത പ്രകൃതിക്കാരുടെ നഖം: 

 • നേർത്തതും എളുപ്പം പൊട്ടുന്നതും ഇരുണ്ടതും പരുക്കൻ പുറംതൊലിയോട് കൂടെയുള്ളതും വരണ്ടതും. 
 • വാത പ്രകൃതിക്കാരിൽ നഖം കടിക്കാനുള്ള ഒരു വാസന കണ്ടുവരുന്നു. 
 • ദഹനക്കുറവുകൊണ്ടു തന്നെ അർദ്ധചന്ദ്രക്കല അൽപ്പമായോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ നഖമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. 

പിത്ത പ്രകൃതിക്കാരുടെ നഖം: 

 • മൃദുലവും സ്നിഗ്ധവും എളുപ്പം വളയുന്നതും തിളക്കം ഉള്ളതും അൽപ്പം മിനുസമുള്ളതും അർദ്ധചന്ദ്രക്കലയോടു  കൂടിയത്.
 • പിത്ത പ്രകൃതിക്കാരുടെ നഖം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവുകയുമില്ല 
 • അൽപ്പം പിങ്ക് നിറത്തോടു കൂടിയതുമായിരിക്കും. 

കഫ പ്രകൃതിക്കാരുടെ നഖം: 

 • കട്ടിയുള്ളതും എന്നാൽ മിനുസമുള്ള പുറംതൊലിയോടു
  കൂടിയതും 
 • ബലവത്തും പൊട്ടൻ പ്രയാസമേറിയതും.
 • സ്നിഗ്ധവും തിളക്കമുള്ളവയും ആയിരിക്കും അവ
 • ചന്ദ്രക്കല പ്രത്യക്ഷമോ അപ്രത്യക്ഷമോ ആയിരിക്കും.


നഖങ്ങളിലെ നീളമുള്ള ലംബവരകൾ  

  

 

ഈ നീളമുള്ള വരകൾ പല വ്യക്തികൾക്കും സർവ സാധാരണമാണ്, മാത്രമല്ല ശരീരത്തിലെ പോഷകക്കുറവിന്‍റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. അവ സാധാരണയായി മുഴുവൻ നഖവും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് മൂടുന്നു. ശരിയായ വെളിച്ചമില്ലാതെ കാണാൻ പ്രയാസമുള്ള വളരെ സൗമ്യമായ വരകൾ വളരെ നിസാരമായ ലക്ഷണമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് . എന്നിരുന്നാലും, ആഴമേറിയ വരകൾ ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സൂചകങ്ങളാവുകയും അവയെ കണ്ടെത്തി നികത്തുകയും വേണം. ദഹനക്കുറവ്, ശരീരത്തിലെ ദൂഷീ വിഷങ്ങൾ (toxins), അന്നപഥത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ദഹന സംബന്ധമായ താളപ്പിഴകൾ (വിഷമ, തീക്ഷ്ണ , മന്ദാഗ്നികൾ), തെറ്റായ ഭക്ഷണരീതി. രോഗങ്ങളുടെ അനേക ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമായതിനാൽ പല ലക്ഷണങ്ങളും വിലയിരുത്തി മാത്രമേ യഥാർത്ഥ രോഗം അനുമാനിക്കാൻ പാടുള്ളു.   

തിരശ്ചീന രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരശ്ചീന വരകൾ

 

 

നഖത്തിന് തിരശ്ചീനമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ആഴത്തിലുള്ള രേഖ, നഖത്തിന്‍റെ നിർദ്ദിഷ്ട ഭാഗം വളരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ ശക്തമായ അസുഖം, അണുബാധ അല്ലെങ്കിൽ അപചയം എന്നിവയുടെ സൂചനയാണ്. ഇത് ഉപാപചയത്തിന്‍റെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കുറിക്കുകയും വളർച്ചയുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന തെറ്റായ ദഹനവ്യവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യന്നു. നഖത്തിൽ ഒന്നിലധികം തിരശ്ചീന രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഇതേ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കടിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന രോഗാവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നു. മിക്കവാറും ഇത് ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത അവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു (ഉപാപചയം, അണുബാധ, ക്ഷയം മുതലായവ) ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഈ ഒന്നിലധികം വരികൾ തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങളിലേക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

കാവാസാക്കി രോഗമെന്ന തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖം 5  വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട്. ഇതിനു 2  മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇത്തരം തിരശ്ചീന വരകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. Beau's lines എന്നും ഇത്തരം വരകൾ അറിയപ്പെടുന്നു. 

അർദ്ധ ചന്ദ്രക്കലയുടെ അഭാവം (നോൺ ലുനുല)


 നഖത്തിന്‍റെ ചന്ദ്രക്കല ഒരാളുടെ അഗ്നിയെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ ദഹനവ്യവസ്ഥയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.  നഖങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ചന്ദ്രക്കലയോ (ലുനുല) അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ചന്ദ്രക്കലയോ ഇല്ലെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, ശരീരത്തിലെ ദുർബലമായ ദഹനം (ജഠരാഗ്നി) ഉണ്ടെന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണിത്. ദുർബലമായ ദഹനം മോശം മെറ്റബോളിസത്തിന്‍റെ സൂചനയും ശരീരത്തിലെ വിഷവസ്തുക്കളുടെ വർദ്ധനവുമാണ്. മിക്ക രോഗങ്ങൾക്കും ക്രമക്കേടുകൾക്കും ഇത് ഒരു  മൂലകാരണമാണ്, ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സിക്കണം. 

വലിയ ചന്ദ്രക്കല (ലുനുല)

 


തള്ളവിരലിൽ  നല്ലതും വലുതുമായ ചന്ദ്രക്കല  ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യകരമായ ദഹനം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. തള്ളവിരലിൽ ഒരു വലിയ ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, കാരണം അവ ശക്തമായി തുടരണം, പക്ഷേ  മറ്റുവിരലുകളിൽ അൽപ്പം ചെറുതായിരിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, അവ “സാധാരണ”യേക്കാൾ വലുതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരീരത്തിൽ അമിതമായ ഒരു അഗ്നി കാണിക്കുന്നു. ഇത് അയഞ്ഞ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഹൈപ്പർ‌ അസിഡിറ്റി, വീക്കം, പോഷകങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത എന്നിവ പോലുള്ള പിത്ത പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഇതിനർത്ഥം ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം അഗ്നി  ഉണ്ടെന്നും തണുപ്പിക്കൽ രീതികളും ഭക്ഷണക്രമവും നടത്തണമെന്നുമാണ്. ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക, മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ചന്ദ്രക്കല ഒഴികെ മുഴുവൻ വിരലും വെളുത്തതാണെങ്കിൽ, ഇത് കരൾ രോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ്.

നഖത്തിന്‍റെ മടക്കില്‍ ചുവപ്പ്നഖത്തിന്‍റെ അതിർത്തിയായിരിക്കുന്ന ചർമ്മഭാഗമാണ് മടക്ക്‌. ചുവന്ന മുറിവുകൾ നഖത്തിന്‍റെ മടക്കിനൊപ്പം ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഒരു അതിർത്തി സാധാരണയായി ശരീരത്തിലെ പാരസൈറ്റ് (കൃമി) അണുബാധയുടെ  അടയാളമാണ്. പരിസര ശുചിത്വവും വ്യക്തി ശുചിത്വവും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.  ശരിയായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും ഔഷധങ്ങളിലൂടെയും ആയുർവേദത്തിൽ   പാരസൈറ്റ്/ കൃമി ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കുന്നു. ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത  തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

വെളുത്ത പാടുകൾനഖങ്ങളിൽ വെളുത്ത പാടുകൾ വളരെ സാധാരണമാണ്. അപൂര്‍വമായേ ഒരു നഖത്തില്‍ കാണുന്നുള്ളൂ എങ്കില്‍ അത് ആഘാതം മൂലമാകാം. എന്നാല്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നഖങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു എങ്കില്‍ ശരീരത്തിൽ  കാൽസ്യം, സിങ്ക്, മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയവ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാവാം. ഇത് മോശം ഭക്ഷണക്രമം മൂലമാകാം അല്ലെങ്കിൽ പോഷണക്കുറവിന്‍റെ ഫലമായിരിക്കാം. ദഹനക്കുറവ്,  അന്നപഥത്തിലെ  വീക്കം, വൻകുടലിലെ അമിതമായ വിഷവസ്തുക്കൾ (ദൂഷീവിഷം), അലർജിയുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, വിട്ടുമാറാത്ത വയറിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ കൃമി എന്നിവ ഇതിന്‍റെ കാരണങ്ങളില്‍ ചിലതാണ്. 

നഖത്തിന്‍റെ കുഴിനെയിൽ പിറ്റിംഗ് അഥവാ നഖത്തിലെ കുഴി സാധാരണയായി ത്വക്ക് രോഗങ്ങളായ സോറിയാസിസ്, എക്സിമ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ളമേറ്ററി ത്വക്ക് രോഗമുള്ളവരിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അലോപ്പസിയേ (Alopacia) ,SLE   അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കണക്ടീവ് ടിഷ്യു  അസുഖമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലക്ഷണം ഇതേ രോഗങ്ങളുടെ ആഗമനത്തിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുന്നു. അത് അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തി പ്രതിരോധിക്കണം. പിത്ത  ദോഷത്തിന്‍റെ ആധിക്യം ചർമ്മ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്

നഖം കടിനഖം കടിക്കൽ വാത പ്രകൃതിക്കാരിൽ അധികമായി കണ്ടുവരുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി ഉയർന്ന ഉത്കണ്ഠ,  ഭയം എന്നിവയുടെ ലക്ഷണമാണ് - ഇവയെല്ലാം നാഡീവ്യവസ്ഥയിലെ വാത ദോഷ അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ച് ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത പ്രശ്നമാകാം. പലപ്പോഴും, നഖം കടിക്കുന്ന ശീലമുള്ള ഒരാൾ ബോധപൂര്‍വമല്ലാതെതന്നെ അത് ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല അപൂർവ്വമായി നഖം കടിച്ച് കടിച്ച് ‘നെയിൽ ബെഡ്’നു താഴെ വരെ എത്തുന്നു. ഒരു പഴയ ശീലമായാലും പുതിയതായാലും, ഇത്  വാത ദോഷ പ്രകോപത്തിന്‍റെ വ്യക്തമായ അടയാളമാണ്. അതനുസരിച്ച് പരിഗണിക്കണം.

മഞ്ഞ നഖങ്ങൾമഞ്ഞ നഖങ്ങൾ‌ പലവിധ വ്യത്യസ്ത പ്രശ്‌നങ്ങൾ‌ അർ‌ത്ഥമാക്കാം.  മാത്രമല്ല അവയ്‌ക്ക് തീവ്രത വ്യത്യാസപ്പെട്ടും വരാം. സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ഫംഗസ് അണുബാധയാണ്. പ്രായമായവരില്‍ ഇത് കൂടുതൽ സാധാരണമാണ്. ഒന്നോ അതിലധികം നഖങ്ങളെയോ ഒരേസമയം ബാധിക്കാം. ജനിതക വ്യവസ്ഥ, പ്രതിരോധശേഷിക്കുറവ്, കരൾ പ്രശ്നങ്ങൾ, ശരീരത്തിലെ ദൂഷീവിഷങ്ങൾ  അല്ലെങ്കിൽ നെയിൽ പോളിഷിന്‍റെ അമിത ഉപയോഗം (അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ സംയോജനം) മഞ്ഞപ്പിത്തം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കരൾ പ്രശ്നങ്ങൾ, ക്ഷയം, ശ്വാസകോശ അണുബാധ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളിൽ നിന്നുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്നിവ മൂലകാരണങ്ങളില്‍ ചിലതാണ്.

 വിളറിയ നഖങ്ങൾവിളറിയ നഖങ്ങൾ  ശരീരത്തിലെ  വിളർച്ചയെ  (രക്തക്കുറവിനെ) കാണിക്കുന്നു. അമിതമായ രക്തനഷ്ടം (കനത്ത ആർത്തവം അല്ലെങ്കിൽ പരിക്ക്) ഇതിന് കാരണമാകാം; ഇരുമ്പ്, ഫോളേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബി 12 കുറവ്; അൾസർ; കൃമികൾ; ചില മരുന്നുകൾ (NSAIDS ഉൾപ്പെടെ); പോഷകക്കുറവ്; ക്യാൻസർ, റൂമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, എച്ച്ഐവി പോലുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ; അല്ലെങ്കിൽ പലതരം സ്വയം ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണ്‍  രോഗങ്ങൾ ഇവയുടെ ഒക്കെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിളർച്ച, ക്ഷീണം, ബലഹീനത, മോശം രക്തചംക്രമണം, ഇടയ്ക്കിടെ ചതവ്, ശ്വാസം മുട്ടൽ, ക്രമരഹിതമായ ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. വിളർച്ചയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വൈദ്യ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്.

നീലകലർന്ന പർപ്പിൾ നഖങ്ങൾനഖങ്ങളിൽ നീലകലർന്ന പർപ്പിൾ നിറം കാണുകയാണെങ്കിൽ, ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജന്‍റെ അഭാവം (ഹൈപ്പോക്സിയ) അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് സയനോസിസിന് (ടിഷ്യൂകളിലേക്ക് ഓക്സിജന്റെ അഭാവം) കാരണമാകുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ദീർഘകാലാനുബന്ധിയോ പെട്ടെന്നുണ്ടായതോ ആകാം. ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലുള്ള ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധയോ ആസ്ത്മ അല്ലെങ്കിൽ എംഫിസെമ പോലുള്ള ദീർഘകാല അവസ്ഥയോ കൊണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്‍റെ ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച മാർഗ്ഗം ഇതര നാസാരന്ധ്ര ശ്വസനം (അല്ലെങ്കിൽ നാഡീ ശുദ്ധി) പതിവായി പരിശീലിക്കുക എന്നതാണ്.

നഖം പൊളിയുക (ഒനിക്കോളിസിസ്)ഇത് 80 വിധ വാത രോഗങ്ങളിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നതാണ്. നഖം വെള്ളയായി മാറി പറിഞ്ഞു പോരുന്നു. നഖം നെയിൽ ബെഡിൽ  നിന്ന്  വേർപെടുത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് വെളുത്ത നിറം മാറുന്നത്. വെളുത്ത നിറം മഞ്ഞനിറമാകുകയാണെങ്കിൽ, വേർപിരിയൽ കാരണം നഖത്തിന് ദ്വിതീയ അണുബാധ ലഭിച്ചിരിക്കാം. സോറിയാസിസ്, എക്സിമ, ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ ചർമ്മ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലമാണ് ഒനിക്കോളിസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, പക്ഷേ ഹൃദയാഘാതം, അമിതമായ മാനിക്യൂർ, ഹൈപ്പർതൈറോയിഡിസം, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം, പ്രാഥമിക ഫംഗസ് അണുബാധ, മോശം രക്തചംക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ പിത്തനുബന്ധ സന്ധിവാതം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാം.

ക്ലബ്ബ് നഖങ്ങൾക്ലബ്ബ് നഖങ്ങൾ (ഗദ പോലെ വീര്‍ത്ത വിരല്‍ തുമ്പോട് കൂടി) മറ്റ് ചില നഖങ്ങളുടെ അസാധാരണതകൾ പോലെ സാധാരണമല്ലെങ്കിലും, ക്ലബ്ബ് നഖങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തിലോ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലോ വ്യാപകമാണ്. ക്ഷയം, ന്യുമോണിയ, വിട്ടുമാറാത്ത ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, രക്തചംക്രമണവ്യൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മിട്രൽ സ്റ്റെനോസിസ് എന്നിവയിൽ ഇവ സംഭവിക്കാം. മറ്റൊന്നുമല്ല, പെരിഫറൽ ടിഷ്യൂകൾക്ക് ആവശ്യമായ അളവിൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞ പ്രാണൻ (ലൈഫ് ഫോഴ്‌സ്) ഉള്ളൂവെന്നും  അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് വിരലുകൾ ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്.  

സ്പൂൺ നഖങ്ങൾ (കൊയ്‌ലോനിച്ചിയ)സ്പൂൺ നഖം നഖോപരിതലം പരന്നതോ കുഴിഞ്ഞതോ ആയ നഖമാണ്. ഇത് ശക്തമായി വരുമ്പോൾ  നഖം നടുക്ക് പിളരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഇതിന്‍റെ സാധാരണ കാരണം ഇരുമ്പിൻറെ കുറവ് കൊണ്ടുള്ള വിളർച്ചയാണ്. എസ്‌.എൽ.‌ഇ, സോറിയാസിസ്, ലൈക്കൺ പ്ലാനസ് , ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ, രക്തക്കുഴൽ രോഗം , അഭിഘാതം എന്നിവ പോലുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണ്‍ രോഗങ്ങൾ മറ്റ് സാധ്യതയുള്ള കാരണങ്ങൾ.


നഖ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല  .ഇവിടെ പ്രതിപാദ്യങ്ങളാല്ലാതെ പോയ അനേകം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എങ്കിലും സാമാന്യമായ ഒരറിവ് പകരുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശം. എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയുന്ന സാധാരണ അസുഖങ്ങളുടെ പേരുകൾ അതെ പോലെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിവിസ്താര ഭയമോർത്ത് അവയുടെ വ്യഖ്യാനമൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല.About author

Dr. Aadith V.

Chief Physician- Ayurmitram, Kozhikode aadith.v@gmail.com


Scroll to Top